Verlengde Maanderweg blijft straat

Ede-Verlengde-Maanderweg

Nieuw:    14 juni 2018: de gemeente Ede maakt bekend: wethouder Peter de Pater (Verkeer) heeft besloten dat de Verlengde Maanderweg zal worden ingericht als gewone straat met fietsstroken aan de zijkanten. Geweldig nieuws!!


Welkom

VMWblijftstraat is een initiatief van en voor inwoners van de wijk Ede-West in Ede. Een community voor mensen die willen dat de Verlengde Maanderweg vooralsnog een gewone straat blijft. Wij zijn het oneens met de plannen van de gemeente Ede om de Verlengde Maanderweg te veranderen in een fietsstraat (hierna: “de plannen”).
Onze argumenten voor behoud van een normale straat zijn samengevat in 3 thema’s:
 • Veiligheid
 • Bereikbaarheid & Leefbaarheid
 • Transparant bestuur

Veiligheid
 • De plannen zullen zorgen voor meer verkeer door straten van de omliggende buurten, zoals het Beatrixpark en de Bloemenbuurt. Deze wegen zijn hierop niet berekend en daardoor zullen fietsers, voetgangers en spelende kinderen meer gevaar lopen. Onderzoek van RoyalHaskoningDHV bevestigt de te verwachten toename van verkeer.
 • We maken ons zorgen dat de plannen zullen resulteren in langere aanrijtijden van hulpdiensten (ambulance, politie, brandweer) die op de Verlengde Maanderweg of nabijgelegen straten moeten zijn.
 • De plannen zullen de doorstroming tijdens ophalen van vuil bemoeilijken, doordat automobilisten nog meer moeite zullen hebben om de vuilniswagens in te halen als fietsers de gehele rijbaan mogen gebruiken.
 

Bereikbaarheid & Leefbaarheid

 • De bewoners van de Bloemenbuurt en het Beatrixpark gebruiken de Verlengde Maanderweg om hun buurt in en uit te rijden. Met die nieuwbouw van woningen op het somaterrein zullen er nog meer auto's komen met een lokale bestemming. Door een fietsstraat zal het voor de hele omgeving lastig zijn om met de auto van en naar huis te gaan.
 • De winkeliers en ondernemers aan de Verlengde Maanderweg zijn voor hun klandizie afhankelijk van een grotere groep klanten dan alleen de bewoners. Door het autoluw maken van de straat en door het aantal parkeerplaatsen te verminderen zullen zij minder goed bereikbaar zijn en omzet derven.
 • De Verlengde Maanderweg kent nu al een beperkt aantal publieke parkeerplaatsen. In de praktijk zijn die regelmatig vol, waardoor mensen in de omliggende straten hun auto’s parkeren of op de fietsstrook van de Verlengde Maanderweg. Het verminderen van het aantal parkeerplekken op de Verlengde Maanderweg zal leiden tot nog meer parkeerdrukte in de omliggende straten. Op zondagen (ivm. kerkdiensten) en buiten kantoortijden zijn er nu al regelmatig te weinig parkeerplaatsen. Wij maken ons zorgen dat de gemeente bij de nieuwe inrichting ook nog eens parkeerplaatsen schrapt, waardoor de parkeerdruk op de fietsstrook en in omliggende straten nog verder toeneemt.

Transparantie bestuur

 • De gemeente Ede heeft in de voorbereiding van de plannen een zeer beperkte groep mensen betrokken en geïnformeerd. Gezien de gevolgen die deze plannen zullen hebben is het meewegen van alle belangen en het creëren van draagvlak cruciaal. Zolang dit niet is geregeld, moet de indeling van de Verlengde Maanderweg niet worden aangepast.
 • Het is onduidelijk welk probleem de gemeente Ede probeert op te lossen door de Verlengde Maanderweg te veranderen in een fietsstraat. Er is voor fietsers een rustige Noord-Zuid verbinding vanaf de Kerkweg naar de Anna van Burenlaan en de Beatrixlaan. Vanaf de spoorwegovergang bij de Larixlaan is er zelfs een apart fietspad wat helemaal doorloopt tot aan de Telefoonweg. In het fietsplan van april 2016 staat een kaartje waaruit blijkt dat de Verlengde Maanderweg niet hoort bij de meest onveilige straten. Er lijkt nogal selectief te worden omgegaan met de opbrengst van de jubel en gruwel bijeenkomsten.
 • Wethouder Meijer trekt de conclusie dat een meerderheid van de omwonenden van de Verlengde Maanderweg voorstander is van de omvorming naar fietsstraat. Hij baseert zich op de ingevulde reactieformulieren. Echter: deze formulieren boden alleen ruimte om te kiezen voor door de gemeente voorgestelde scenario's. Er was geen expliciete optie om te kiezen voor behoud van een gewone straat met verbeteringen. Daarnaast is er sowieso geen sprake van een objectieve meting, want er was niet vooraf aangekondigd dat de formulieren gebruikt zouden worden voor een stemming. Ook had de gemeente alleen de "direct aanwonenden"  uitgenodigd.

Community

Er is een community voor bewoners en belanghebbenden die zich kunnen vinden in bovenstaande standpunten en zich willen inzetten voor het behoud van  de Verlengde Maanderweg als gewone straat.